ВИСОЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА


Посада: професор.
Освіта: закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Науковий ступінь: доктор філологічних наук.

Основні курси:
Історія зарубіжної літератури Доби Відродження і ХVІІ ст.
Історія зарубіжної літератури другої половини ХХ - початку ХХІ ст.
Від святого до супермену: національна культурна міфологія США в історичній перспективі.
Британська література і культура крізь призму гумору.

Курси для магістрантів:

Постмодернізм як філософсько-культурний та літературний феномен.
Конструювання ідентичності в художньому творі.
Глобалізація і мультикультуралізм у літературі США.

Курси за вибором:

Сучасна драматургія США.
Мультикультурний вимір літератури США.

Професійні інтереси:

література США другої половини ХХ - початку ХХІ ст.; проблеми мультикультуралізму; етнічні літератури; драматургія і театр США та Великої Британії; афро-американська література; творчість В.Шекспіра і література англійського Відродження.

Основні публікації:

Концепція мультикультуралізму як чинник розвитку літератури США кінця ХХ- початку ХХІ століть". – К., Вид. центр КНЛУ, 2012.
Висоцька Н.О. Єдність множинного. Американська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті культурного плюралізму. Монографія. – К., 2010.
Висоцька Н.О. Література західноєвропейського Середньовіччя. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів з курсу «Історія зарубіжної літератури» (автор статей, відп. редактор) – Вінниця, 2003.
Висоцька Н.О. «Золота доба» зарубіжної драми ХVI – ХVІІ ст. Хрестоматія (упорядник) – К., 2005.
Висоцька Н.О. Сучасна драматургія США // Сучасна американська література: проблеми вивчення та викладання. – Миколаїв, 2002.
Висоцька Н.О. На перехресті цивілізацій. Афро-американська драма як мультикультурний феномен. Монографія. – К., 1997.

Немає коментарів:

Дописати коментар