МЕЙЗЕРСЬКА ТЕТЯНА СЕВЕРИНІВНА


Посада: професор.

Освіта: закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Науковий ступінь: доктор філологічних наук.

Основні курси:

Історія української літератури (романтизм);
Історія української літератури (модернізм).

Курси для магістрантів:
Сучасна українська література.

Курси за вибором:
Орієнтальні  контексти української літератури.
Уява і творчість: художні конструювання дійсності.

Професійні інтереси:
Історія української літератури та літературної критики; компаративістика; теорія літератури; проблеми психології художньої творчості; міфопоетика; література і гнозис; драматургія Лесі Українки; український романтизм і творчість Т. Шевченка.

Основні публікації:

Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології: міфотворчість Шевченка - Одеса.- Астропринт.- 1996.
Мейзерська Т.С. Поетичні візії Лесі Українки: онтологія змісту і форми (монографія у співав.). - Одеса.- Астропринт.- 1996.
Мейзерська Т.С. Re-presence: відлуння Сходу в українській літературі Х1Х ст. Зб. наукових праць. Одеса.- Астропринт.- 2009.
Мейзерська Т.С.  До питання про складові поняття «внутрішній світ художнього твору» Теорія літератури у вищій школі//Філологічні семінари.- Вип.11.-КНУ.-2008.
Мейзерська Т.С. Типологія імагінативного мислення Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць / Вип. 16.- К.: КНУ, 2013.
Мейзерська Т.С. Історія української літератури в літературознавч. дискусіях //Діалог і діалогічність в українській літературі Х1Х-ХХ ст. Монографія. – вид-во ОНУ, Одеса, 2013.

Немає коментарів:

Дописати коментар